Εργαλεία κινηματογραφικής εκπαίδευσης

Ψηφιακό υλικό χρήσιμο σε παιδιά και νέους που θέλουν ν' ασχοληθούν με τον κινηματογράφο και σε εκπαιδευτικούς

Οδηγοί μελέτης κινηματογραφικών ταινιών.

Συνοδευτικό υλικό για τις ταινίες της Παιδικής και Νεανικής Ταινιοθήκης του Νεανικού Πλάνου

Ψηφιακά μαθήματα κινηματογραφικής δημιουργίας.

Σειρά μαθημάτων για παιδιά και νέους, αποτελούμενα από βίντεο tutorials, ασκήσεις και συνοδευτικό υλικό

Το Εργοστάσιο των Κινούμενων Εικόνων.

Ένα "ψηφιακό μουσείο" για τον κινηματογράφο, απευθυνόμενο σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Νεανικό Πλάνο - Δημιουργική Ομάδα για την Ανάπτυξη της Οπτικοακουστικής Επικοινωνίας και Έκφρασης των Νέων Ανθρώπων
Ρόδου 18, Αθήνα, 11252
email: neanikoplano@gmail.com
Τηλέφωνο: 210-8664470
 

Social Media