Οδηγοί Μελέτης

 μια ολοκληρωμένη βιωματική εμπειρία με σαφείς εκπαιδευτικές διαστάσεις

Για κάθε ταινία της Ταινιοθήκης του Νεανικού Πλάνου δημιουργούνται Οδηγοί Μελέτης, μέσα από τους οποίους επιχειρείται η ενδελεχής προσέγγιση των έργων σε όλα τα επίπεδα (αισθητικό, τεχνικό, κοινωνιολογικό, ανθρωπολογικό κτλπ.). Οι Οδηγοί Μελέτης περιέχουν:

  • πλουσιότατο πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις ταινίες και τις θεματικές τους
  • εκλαϊκευμένη παρουσίαση στοιχείων της φιλμικής γλώσσας και των κινηματογραφικών τεχνικών
  • ποικίλες προτάσεις για δραστηριότητες τόσο πριν όσο και μετά τη θέαση των ταινιών
  • πλούτο ιδεών για την αξιοποίηση των ταινιών στο πλαίσιο της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και αποτελούν έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού που θέλει να φέρει τους μαθητές του σε επαφή με τη μαγεία της κινηματογραφικής τέχνης και να αντλήσει από αυτή τα ερεθίσματα για την ουσιαστική κατάκτηση της γνώσης.

Οι Διαδικτυακοί Οδηγοί Μελέτης, αποτελούν ένα απολύτως εύχρηστο και ακόμη αποτελεσματικότερο εργαλείο τόσο για την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών ενόψει της θέασης των ταινιών όσο και για τη δημιουργικότερη αποτίμηση και ανάλυση τους μετά την παρακολούθηση. Ο πολυμεσικός και διαδραστικός χαρακτήρας τους καθιστά την όλη διαδικασία πολύ πιο ζωντανή, βιωματική, παιγνιώδη, ευχάριστη, θελκτική και ως εκ τούτων, από παιδαγωγικής άποψης, αποτελεσματική.

Το ψηφιακό έργο υλοποιήθηκε με την αιγίδα και την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Copyright © 2020 Νεανικό Πλάνο - Οδηγοί Μελέτης